FANDOM


Wulstan (zm. 478) - wieloletni dowódca wioskowej milicji w Kromie, od 476 roku jego sołtys. Nie cieszył się zbytnią popularnością wśród mieszkańców. Zginął podczas bitwy o Kilanger na początku 478 roku, broniąc swych ludzi przed elfami i barbarzyńcami.

Wygląd i charakter Edytuj

Content

Biografia Edytuj

Młodość Edytuj

Niewiele wiadomo o młodości Wulstana. Urodził się w Kromie, a na pewnym etapie swojego życia wstąpił do lokalnej, wioskowej milicji. Dzięki długiej i dobrej służbie (lub też jakiegoś rodzaju układom) po jakimś czasie objął funkcję jej komendanta. Swoim zastępcą mianował Kutbertena.

Dowódca wioskowej milicji Edytuj

Jako dowódca wioskowej milicji, został dopuszczony przez sołtysa Ignara do współudziału w rządach. Cieszył się dużą autonomią. Funkcję tę pełnił kilkanaście lat. W 475 roku, uprzedzony o interwencji Czarnych Płaszczy podczas sprawy ze szkatułką, zarządził fikcyjne śledztwo w sprawie śmierci ojca Vulpo. Wiele zadań zlecał swojemu zastępcy, Kutbertenowi. Gdy w wyniku wydarzeń w Nowej Świątyni śmierć poniósł sołtys Ignar, Wulstan przejął jego obowiązki. Nie ogłosił się jednak sołtysem i wciąż pełnił rówież funkcję komendanta milicji (choć faktycznie jej stery przejął Kutbereten). Przejawem jego zaangażowania w szerszą niż lokalna politykę Trzech Osad było zlecenie milicji rozwiązania sprawy bandyckich napadów na kupieckie karawany do Felmarku. W 476 roku, na krótko przed atakiem nietoperzy na Krom i bitwą na trakcie, wyjechał z osady. Oficjalnie zajmował się negocjowaniem umów handlowych z pozostałymi osadami, w rzeczywistości jednak szukał gwarancji poparcia dla siebie w przejęciu pełni władzy w Kromie. Gdy je uzyskał, ogłosił się sołtysem. Nie wywołało to gwałtownych sprzeciwów. Jednakże nieobecność Wulstana podczas obrony osady stała się zarzewiem niechęci, jaką jego krajanie z czasem zaczęli do niego żywić.

Sołtys Edytuj

Content

Bitwa o Kilanger Edytuj

Content

Umiejętności Edytuj

Content

Ciekawostki Edytuj

Content