FANDOM


Sołtys - tytuł przysługujący zwierzchnikowi wiejskiej społeczności. We wsiach stanowiących dobra rycerzy i lordów rola sołtysa ogranicza się właściwie wyłącznie do reprezentowania interesów wieśniaków przed panem lub jego zarządcą i dbanie o elementarny porządek publiczny. Jednakże, w osadach samodzielnych, występujących licznie zwłaszcza w Północnej Marchii i w Nowej Marchii, funkcja sołtysa nabiera dużo większego znaczenia. W takim wypadku, jest on niemal absolutnym władcą wsi. Decyduje o obciążeniach podatkowych (wyjąwszy oczywiście te, jakie osada zobowiązana jest odprowadzać do miasta stołecznego danej prowincji), dysponuje skarbcem i jest zwierzchnikiem wioskowej milicji. Od niego zależy też budowa publicznych gmachów, a nawet wymierzanie sprawiedliwości w najniższej instancji. Gdy osada dostatecznie się rozwinie, sołtys staje się często potężniejszą i bogatszą personą, niż zubożali rycerze na włościach (za przykład może tu służyć Kilanger przed tym, jak w wyniku elfickiego najazdu został opuszczony).

Choć teoretycznie sołtys powinien zostać wybrany przez mieszkańców osady (którzy mają także prawo wnieść do lorda o jego odwołanie), w praktyce proces nabywania tego urzędu jest bardzo niejasny i często zależy przede wszystkim od zdobycia poparcia innych okolicznych sołtysów. Bywa, że stanowisko to przechodzi z ojca na syna, choć częściej zdarza się, że wioskowego samodzierżcę zastępuje któryś z ambitych podwładnych, np. dowódca lokalnej milicji.