FANDOM


Prekasor - honorowy tytuł kapłana stojącego na czele danej świątyni. Zwyczajowo, jest to kapłan bóstwa, któremu świątynia jest poświęcona, bądź też kapłan Helderiona, jeżeli w danym miejscu kultu czci się cały Panteon. Prekasor posiada pełnię władzy ekonomicznej i sądowniczej nad powierzoną mu świątynią i odpowiada tylko przed zwierzchnikami wyznaczanymi przez Najwyższe Kolegium Kapłańskie.

Zobacz też: