FANDOM


Najwyższe Kolegium Kapłańskie to władza zwierzchnia wszystkich kapłanów i magów w Królestwie. Rządzi Klasztorem Światła. Liczy ono 15 osób, a w jego skład wchodzi 10 Arcykapłanów (po jednym czczącym poszczególne bóstwa), 4 Arcymagów (po jednym z Klasztorów: Ognia, Wody, Ziemi i Powietrza) i Wielki Mistrz Zakonu Paladynów Światła. Na czele Kolegium stoi Wielki Prekasor, którym z urzędu jest każdorazowy Arcykapłan Helderiona. Jego zadaniem jest dbanie, by każde z bóstw Panteonu otrzymało należną mu cześć. Zbrojnym ramieniem Najwyższego Kolegium jest Zakon Paladynów Światła. Formalnie,  Arcykapłani, Arcymagowie i Paladyni są poddanymi króla, jednakże ze względu na znaczne wpływy i ogromną magiczną potęgę, cieszą się szeroką autonomią.