FANDOM


Lista wszystkich władców Mensenii z datami życia, datami panowania i określeniem pokrewieństwa.

Dynastia Degarytów Edytuj

 1. Degar Wielki (ur. -29; zm. 42; panował: 1-42) - założyciel dynastii i zjednoczyciel królestwa. Od jego królewskiej koronacji liczone są lata II ery Palesenii.
 2. Degarion I (ur. 2; zm. 69; panował: 42-69) - pierworodny syn i następca Degara Wielkiego.
 3. Rivald I (ur. 29; zm. 85; panował: 69-85) - jedyny syn i następca Degariona I.
 4. Degarion II (ur. 52; zm. 109; panował: 85-109), zwany Królem Pustynii - pierworodny syn Rivalda I; podczas jego panowania funkcję księcia-regenta sprawował Rupert Virid.
 5. Degarion III (ur. 77; zm. 121; panował 109-121) - wnuk Rivalda I - jedyny syn jego drugiego syna, Edgara (starszego). Objął tron po śmierci stryja, Degariona II i zaginięciu kuzyna, Edgara (młodszego) w wojnie z Karasją.
 6. Wekaer (ur. 99; zm. 158; panował 121-158) - pierworodny syn Degariona III.
 7. Osper I (ur. 119; zm. 213; panował 158-213), zwany Starym Królem - czwarty syn (drugi z drugiego małżeństwa) króla Degariona III; objął tron po śmierci swoich starszych braci (żaden z nich nie pozostawił własnych synów); za jego rządów do pozycji księcia-regenta doszedł Sagar Protidus.
 8. Rivald II (ur. 183; zm. 247; panował 213-247) - wnuk króla Ospera I - jedyny syn jego jedynego syna, Edgara; podczas jego panowania funkcję księcia-regenta sprawował najpierw Sagar Protidus, a po nim jego syn, Gregor.
 9. Osper II (ur. 228; zm. 261; panował 247-261) - wnuk króla Rivalda II - jedyny syn jego pierworodnego syna, Degariona, poległego na wojnie z krasnoludami; za jego panowania na stanowisku księcia-regenta utrzymał się Gregor Protidus; gdy jednak zaczął on tracić wpływy, doprowadził do zamordowania króla.
 10. Emgar (ur. 216; zm. 290; panował 261-290) - drugi syn króla Rivalda II; objął tron po tym, jak jego bratanek, król Osper II, został zamordowany. Doprowadził do likwidacji urzędu księcia-regenta i ścięcia Gregora Protidusa.
 11. Herdon I (ur. 242; zm. 314; panował 290-314) - drugi syn króla Emgara; jego starszy brat zmarł z przyczyn naturalnych, nie pozostawiając męskiego potomka.
 12. Herdon II (ur. 267; zm. 343; panował 314-343) - pierworodny syn króla Herdona I.
 13. Jorudar I (ur. 285; zm. 373; panował 343-373), zwany Mądrym Królem - trzeci syn (jedyny z drugiego małżeństwa) króla Herdona I; objął tron po śmierci przyrodniego brata.
 14. Jorudar II (ur. 342; zm. 419; panował 373-419), zwany Smutnym Królem - wnuk króla Jorudara I - pierworodny syn jego jedynego syna, księcia Irydiona. Za rządów Jorudara II czasowo przywrócono funkcję księcia-regenta - został nim Asterion Fontes.
 15. Fengar (ur. 380; zm. 453; panował 419-453), zwany Dobrym Królem - prawnuk króla Jorudara I - jedyny syn księcia Feridiona - drugiego syna księcia Irydiona i młodszego brata króla Jorudara II.
 16. Degarion IV (ur. 410; panuje od 453) - jedyny syn i następca króla Fengara.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.